Hyresförhadlingar 2018 klara i Tomelilla

Fastighetsägarana Syd och Hyresgästföreningen har kommit överens om en ramöverenskommelse på 0,9 % från den 1 januari 2018. 

Då januari, februari och mars redan är aviserade sker höjningen retroaktiv på april månads avi. Avin sänder vi i posten till dig under januari månad.