Vi öppnar portarna till förrådshotellet på Ekegatan 2 i Simrishamn. Här finns gott om förrådsplatser i en uppvärmd lokal som året runt håller minst 16 grader. 
Det finns även parkeringsplatser för boende runt omkring, både med och utan tillgång till elbilsladdare. Läs mer på lager.hkm.nu